Plenárne prednášky významných slovenských vedcov organizované O4H

Prof. Ing. František Štěpánek, PhD. VŠCHT Praha

7.4. 2022

Prof. Ing. Miroslav Šoóš, PhD. VŠCHT Praha

7.4. 2022

Ing. Igor Goljer, PhD.

4.11.2021 Od Molekuly k Liečivu

Last position: Senior Research Investigator,  GlaxoSmithKline, Department of Drug Metabolism and Pharmacokinetics

83 Publications, 7,390 Reads, 1,268 Citations

Skills and Expertise

Spectrometry, Magnetic Resonance, Stereochemistry, Analytical Chemistry, Spectroscopy, 13C-NMR, Chirality, NMR Spectroscopy

Research Experience

June 2010 – January 2016, GlaxoSmithKline, Senior Research Investigator               Department of Drug Metabolism and Pharmacokinetics

May 1991 – March 1995

Wesleyan University, Postdoctoral Research Associate Department of Chemistry, Middletown, United States, Worked with Dr. Philip Bolton on NMR structure of aldehydic abasic sites

June 1973 – April 2001

Slovak University of Technology in Bratislava, Associate Research Professor,  Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics, Bratislava, Slovakia,

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť prezentáciu [4.84 MB]

RNDr. Imrich Barák, DrSc.

4.11.2021 Ako je to s bakteriálnymi nanotrubicami?

 Vedcom roka 2020 sa stal RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky. Pochádza z Nových Zámkov. Vysokoškolské štúdium v odbore Jadrová chémia ukončil v roku 1984 na Prírodovedckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1991 – 1993 pôsobil ako posdoktorand na University of Georgia, v USA a v období rokov 1996 – 2002 uskutočnil niekoľko vedeckých pobytov na University of York a na University of Oxford, vo Veľkej Británii. V rokoch 2011 a 2013 pôsobil ako hosťujúci profesor na University of Cagliari v Taliansku a na EPFL, Lausanne vo Švajčiarsku.

V súčasnosti je vedúcim Oddelenia mikrobiálnej genetiky Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Viac ako tri desaťročia sa venuje molekulárnej mikrobiológii, najmä mechanizmom bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách. Svojou dlhodobou vedeckou prácou významne prispel k pochopeniu týchto mechanizmov použitím a vyvinutím mnohých nových metodík mikrobiálnej genetiky, molekulárnej biológie, štrukturálnej biológie a mikroskopie. 

Publikoval 90 karentovaných článkov, tri kapitoly v zahraničných knihách, 3070  citácií. H-index 31.  Je členom Správnej rady konzorcií SFX a XBI v európskom XFEL-i (X-ray Free Electron Laser v Hamburgu)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť prezentáciu [4.86 MB]

Dr. Ing. Helena Kanďárová, CEM SAV Bratislava

8.10. 2020 : Potenciál a využitie in vitro 3D rekonštituovaných tkanivových modelov ľudských tkanív vo vede a  výskume

Helena Kanďárová, ERT je vedecká pracovníčka na Ústavu farmakológie a toxikológie, Centra experimentálnej medicíny, Bratislava. Pôsobí aj na Ústave biochémie a mikrobiológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v Bratislave. V rokoch 2007 – 2018 pôsobila Dr. Kanďárová na pozícii “Senior Scientist and General Acting Manager for EU” v spoločnosti MatTek Corporation, USA. V roku 2009 založila na Slovensku pobočku tejto spoločnsti – MatTek In Vitro Life Science Laboratories – a viedla spoločnosť na pozícii výkonného riaditeľa do roku 2018. Dr. Kandarova je členkou výkonných rád v niekoľkých európskych toxikologických organizáciách a je členkou medzinárodných expertných panelov. V roku 2020 bola zvolená za predsedníčku Európskej Spoločnosti pre Toxikológiu In Vitro – ESTIV . Dr. Kanďárová sa podieľa na mnohých medzinárodných projektoch zameraných na validáciu 3D rekonštruovaných modelov ľudských tkanív na testovanie akútnej toxicity a fototoxicity chemických látok, kozmetiky, pesticídov a zdravotníckych pomôcok. Je spoluautorkou niekoľkých medzinárodne implementovaných protokolov, ktoré boli prijaté aj do usmernení OECD a ISO 10993. Publikovala viac ako 50 príspevkov a kapitol kníh (H-index 19, takmer 1 000 citácií) a získala niekoľko vedeckých ocenení súvisiacich s výskumom zameraným na vývoj a validáciu alternatívnych metód.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť prezentáciu [5.73 MB]

Ing. Ján Tkáč, DrSc. ChÚ SAV Bratislava

4.6. 2020: Inovatívny spôsob diagnostiky rakoviny prostaty

Dr. Tkáč sa venuje možnosti využitia nanomateriálov v oblasti bioanalytickej chémie už od svojho postdoc pobytu (Individual Marie Curie Fellowship) v Lunde (Švédsko) v roku 2004. Neskôr, počas postdoc pobytu v Oxforde (2006–2009) sa zameral na možnosti aplikácie zlatých nanočastíc v detekcii rakovinového biomarkera. Po návrate na Chemický ústav SAV (2009) sa venoval nanomateriálom využiteľným pri konštrukcii biobatérií a bioanalytických zariadení. V súčasnosti sa venuje 2D nanomateriálom ako grafén a MXén, ktoré sú súčasťou zariadení aplikovateľných v biomedicíne a magnetickým nanočasticiam, ktoré slúžia na obohatenie širokého spektra látok vrátane biomarkerov rakovinových ochorení priamo z ľudských sér. Jeho bohatá vedecká činnosť zahŕňa 115 publikácií vrátane kapitol v knihách, na ktoré je doteraz evidovaných cca 3200 citácií. Dr. Tkáč je nositeľom prestížneho ERC Starting grant (7th Framework program, 2013-2017), zatiaľ jediného na Slovensku ako aj  prestížneho ERC Proof of Concept grantu (H2020, 2018-2020) a SME Instrument 1 grantu (H2020, 2019). V roku 2016 získal ocenenie Vedec roka 2015. V roku 2019 ESET Science Award, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy za rok 2019

115 publikácií, 2 knihy, 9 kapitol v knihách, cca 3200 citácií h = 32 (Hirschov index)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť prezentáciu [5.83 MB]